ABOUT

เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเกี่ยวกับตลาด FOREX แม้คนที่ไม่มีพื้นฐาน ก็สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและกำลังเริ่มต้นซื้อขายฟอเร็กซ์